26 Medicinal Herbs
Sesa Ayurvedic Hair Vitaliser For Men and Shampoo + Conditioner
Bhringraj, Manduka Parni, Jati, Gunja, Sudha Dhatura, Elaichi, Nili, Indravaruni, Jatamansi, Karanj, Neem, Mehandi, Mandoor Bhasma, Triphala, Rasot, Akarkara, Vacha, Yashtimadhu, Dhaniya, Methi, Gudhal, Bargad, Ankol, Nagarmotha, Kapurkachri, Ghee Kunwar

11 Pure Oils
Sesa Ayurvedic Hair Vitaliser For Men
Jaitun, Nimbuk, Badam, Wheatgerm, Green tea, Rosemary, Jojoba, Khumani, Nili, Til, and Coconut oil

Pure Cow's Milk
Sesa Ayurvedic Hair Vitaliser For Men
Kshir Pak Vidhi

 

Manufacturer Details –
Sesa Care (P) Ltd.
VPO – Dhaulakuan, Near Sodhuwala Bridge, Ponta Sahib, Dist. Sirmour, H.P – 173031